پرده هوا,گواهینامه های شرکت فرازکاویان
پرده هوا,گواهینامه های شرکت فرازکاویان
پرده هوا,گواهینامه های شرکت فرازکاویان


پرده هوا,گواهینامه های شرکت فرازکاویان
ISO14001 ( رعایت کردن اصول محیط زیست)
پرده هوا,گواهینامه های شرکت فرازکاویان
ISO 14644 (طراحی و ساخت اتاق تمیز)
پرده هوا,گواهینامه های  شرکت فرازکاویان


پرده هوا,گواهینامه های شرکت فرازکاویان
CE (مجوز صادرات محصولات به کشورهای اروپایی )

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – تهران - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – خیابان صدف – پلاک 15– برج هرمزان - طبقه ششم – واحد21

کد پستی: 1998765995

تلفکس: 22083092 – 22091821 – 22092095- 22072468 - 22072446 - 22072447

ایمیل: farazkavian{a}gmail.com , farazkavian1375{a}gmail.com , info{a}farazkavian.com

TOP