جزئيات خبر


چگونگی کارکرد پرده هوا

چگونگی کارکرد پرده هوا

چگونگی کارکرد پرده هواهوا به وسيله مکش داخل دستگاه پرده هوا میشود و بعد از واردن شدن به فن سرعتش زياد میشود. اين حرکت سريع السير سبب میشود که هوا به داخل پلنيوم وارد شود که توزيع هوا در تخليه نازل را ممکن میسازد. پره هايیکه به شکل يورو فويل در نازل قرار دارند، ايجاد بخار هوا به صورت يک دست با کمترين آشفتگی را مهيا میکنند. خارج کردن هوا از بين نازل، بخار را به سویزمين پرتاب ميکند. معمولا80% هوا به داخل پرده هوا و 20% درجه مخالف باز میگردد.

ساير اخبار


news
اتاقک توزین یا نمونه برداری فضایی تمیز می باشد که جریان هوا از بالا به پائین دمیده شده و ذرات معلق هوا در اثر توزین و یا نمونه برداری را بسمت فیلترها هدایت و جذب می نماید.بيشتر
news
مناسب برای اتاقهای تمیز کلاس 100 و 1000بيشتر
news
جارو برقی کلین رومتاريخ ارسال: 1397/06/18
مناسب برای اتاقهای تمیز کلاس 100 و 1000بيشتر
news
چرا پرده هوا؟تاريخ ارسال: 1397/02/24
چرا باید در ورودی فروشگاه از پرده هوا استفاده کنیم؟بيشتر
news
چرا در تابستان از دستگاه پرده هوا استفاده کنیم؟بيشتر
news
مکان های مورد استفاده هواساز هایژنیک فراز کاویان و ویژگی های ساختاری این هواسازبيشتر
news
هوا ساز عمومی فراز کاویان تاريخ ارسال: 1396/08/13
هوا ساز عمومی فراز کاویان و تفاوت آن با هایژنیکبيشتر
news
پرده هواتاريخ ارسال: 1396/06/19
پرده هوا وسيله اي است که براي جدا کردن دو فضا از يکديگر استفاده ميشود.بيشتر
 1  2  3  4 > 

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – تهران - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – خیابان صدف – پلاک 15– برج هرمزان - طبقه ششم – واحد21

کد پستی: 1998765995

تلفکس: 22083092 – 22091821 – 22092095- 22072468 - 22072446 - 22072447

ایمیل: farazkavian{a}gmail.com , farazkavian1375{a}gmail.com , info{a}farazkavian.com

TOP