نمایشگاه تاسیسات سال 1398

بازدید وزیر محترم صنایع و معادن،جناب آقای دکتر رحمانی از غرفه فرازکاویان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات در سال 1398

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – تهران - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – خیابان صدف – پلاک 15– برج هرمزان - طبقه ششم – واحد21

کد پستی: 1998765995

تلفکس: 22083092 – 22091821 – 22092095- 22072468 - 22072446 - 22072447

ایمیل: farazkavian{a}gmail.com , farazkavian1375{a}gmail.com , info{a}farazkavian.com

TOP