شماره تماس: 22072447


یکی از تجهیزات مهم در تهویه مطبوع چیلر میباشد که آب سرد مورد نیاز در ظرفیت و دماهای مختلف را با توجه به نیاز مصرف کننده تامین مینماید.چیلرها در دو نوع بسیار متداول طراحی و تولید میشوند که عبارتند از :

چیلر تراکمی
چیلر جذبی

کاربرد اصلی چیلرها در مراکز صنعتی، داروسازی ها، بیمارستانها و مراکز مسکونی و تجاری بزرگ میباشد.چیلرها دارای ظرفیت و توان بسیار بالا بوده که با واحد تن (یک تن معادل 12000btu میباشد) بیان میشود.

مشخصات فنی چلیر های شرکت فرازکاویان بصورت ذیل میاشد :