شماره تماس: 22072447

Street View Pegman ControlPegman is on top of the MapStreet View Pegman Control
Google
Map data ©2023
Map data ©2023

تماس با دفتر

آدرس پستی دفتر: ایران - تهران - سعادت آباد - خیابان سرو غربی - خیابان صدف - پلاک 15 - برج هرمزان - طبقه ششم - واحد21

کد پستی: 1998765995

تلفن: 02122083092 - 02122091821 - 02122092095 - 02122072468 - 02122072446 - 02122072447

فکس مستقیم: 45812772

فکس غیرمستقیم: 41425555 داخلی 45211

ایمیل:farazkavian{a}gmail.com

Street View Pegman ControlPegman is on top of the MapStreet View Pegman Control
Google
Map data ©2023
Map data ©2023

تماس با کارخانه

آدرس پستی کارخانه: ایران - تهران - شهرک صنعتی پرند - بلوار صنعت - خیابان فرخنده - خیابان صنوبر - پلاک 7

کد پستی: 3761418477

تلفن: 02156417601 - 02156417601 - 02156418824 - 02156419156 - 02156419158

فکس: 56418823


کد را وارد کنید: