شماره تماس: 22072447
نمایشگرها :
- سیستم های قدیمی عقربه ای مانند نمایشگر اختلاف فشار مگنهلیگ
- سیستم های جدید تر دیجیتال جهت نمایش اختلاف فشار ، دما ، رطوبت

مزایای سیتم های دیجیتال :
- امکان گرفتن خروجی فرمان به سیستم کنترل هوشمند
- حذف خطای دید
- دقت بسیار بالاتر
- تعمیرات کمتر
نمایشگرها


نمایشگرها


کنترل هوشمند :
- کنترل هوشمند جهت کنترل دما و رطوبت ، معمولا در هواساز اعمال می گردد.
کنترل هوشمند جهت کنترل اختلاف فشار ، معمولا در هواساز و همچنین دمپرهای سیستم کانال کشی انجام می گردد.
 کنترل هوشمند جهت کنترل حجم و سرعت جریان هوا ، معمولا در هواساز و همچنین دمپرهای سیستم کانال کشی انجام می گردد.

کنترل هوشمند

کنترل هوشمند

کنترل هوشمند
محصولات

هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت
اتاقک توزین – نمونه برداری
مبلمان اتاق تميز
هود لامینار
میز لامینار
پرده پی وی سی
تجهیزات استیل اتاق تميز
درب اتاق تميز
سالن اتاق تميز
کانال کشی و فیلتر باکس
کف سازی
هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت