شماره تماس: 22072447

مشخصات فنی HV-WSH-SEPسه فاز 380V.
الکتروموتور با مشخصات فنی CLASS F - IP55 .
در سه سایز : 360-480-600 سانتیمتر طول.
مجهز به تابلوی برق دور متغیر (INVERTER) جهت تنظیم سرعت هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی. 
مجهز به تابلوی حفاظت برق سه فاز.
ایجاد پرده هوای گرم بدون نیاز به موتورخانه.
مصرف بهینه گاز به دلیل عدم تلفات حرارت از سیال واسطه.
جهت درب های کم تردد میتواند با میکروسوئیچ عمل نماید.
مناسب جهت دربهای مرتفع با قدرت بسیار بالا.
قابلیت تنظیم با تیغه AIR FOIL.
جهت نصب نیاز به کلاف فلزی دارد.
مکمل کلیه دربها اعم از برقی، اتوماتیک،لولایی و کرکره ایی.
جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار.                              

MODEL valtage Frequency Air velocity 
Air Volume
Power Net Weight Dimension LxHxD
V Hz Hi Hi Kg A -
HV- 360 - 2 * 35 UT 360 * 135 * 55 360 * 10 16 12180 6.3 9 306
HV-480-2*45UT 480 * 135 * 55 480* 10 16  16240 10 12 404
HV-600-2*50 UT 600 * 135 * 55 600 * 10 16  20300 11.4 15 502
WSH-360-2*35 360 * 135 * 55 360 * 10 13-16.5 13980-17628 6.3 10.5 339
WSH-480-2*45 480 * 135 * 65 480 * 14 13-16.5  18640-23504 10 14 448
WSH-2*50 UT 600 * 135 * 65 600 * 14 13-16.5 23300-29380 11.4 17.5 557
SEP-360-2*35 UT 360 * 135 * 75 360 * 1615.5-22 18900-26835 6.3 15 360
SEP-480-2*45 UT 480 * 135 * 75 480 * 16 15.5-22 25200-35780 10 20 476
SEP-600-2*50UT 600 * 135 * 75 600* 16 15.5-22 31500-44725 11.4 25 592