شماره تماس: 22072447
      انواع کفپوش قابل ارائه و مورد تایید اتاقهای تمیز :
      اپوکسی
      کفپوش آنتی استاتیک کانداکتیو بصورت قطعات 60 در 60 سانتیمتر
      کفپوش آنتی استاتیک کانداکتیو بصورت رولی