شماره تماس: 22072447
        میزان روشنایی و لوکس بالا بدلیل استفاده از سیستم LED-SMD
        بدون ایجاد شکاف در سقف روشنایی
        جلوگیری از نفوذ ذرات از سقف
        ایجاد حرارت بسیار پائین
        نصب آسان
        سایزهای متفاوت از قبیل 30*30 - 60*120
        سرویس و نظافت آسان