شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


اتاقک توزین شرکت فرازکاویان

اتاقک توزین یا نمونه برداری فضایی تمیز می باشد که جریان هوا از بالا به پائین دمیده شده و ذرات معلق هوا در اثر توزین و یا نمونه برداری را بسمت فیلترها هدایت و جذب می نماید.

اتاقک توزین یا نمونه برداری فضایی تمیز می باشد که جریان هوا از بالا به پائین دمیده شده و ذرات معلق هوا در اثر توزین و یا نمونه برداری را بسمت فیلترها هدایت و جذب می نماید. در نتیجه کاربر و کالا از آلودگی حفظ می گردند . همچنین بدلیل ایجاد فشار منفی داخل اتاقک ، از نفوذ ذرات به خارج اطاقک جلوگیری به عمل می آید .
      


   اتاقک توزین جهت موارد زیر بکار می رود : 
      عملیات توزین در شرکت های داروسازی و آزمایشگاهها
      عملیات غربال و الک کردن
      عملیات جداسازی پودرها و مایعات عملیات پر نمودن مخازن از مواد اولیه 
      عملیات پر نمودن و تخلیه رآکتورها ، خشک کننده ها ، گرانول سازی و ...
      عملیات آسیاب کردن مواد ، توزیع مواد و....

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >