جزئيات خبر


اتاقک توزین چگونه کار میکند؟


اتاقک توزین چگونه کار میکند؟  
      دمش جریان هوا از فیلتر هپای سقف از بالا به پایین
      هدایت ذرات معلق در هوا به سمت پیش فیلتر G4 انتهای اتاقک
      عبور هوا از فیلتر کیسه ایی F8/9 
      جریان دهی هوا با عبور از موتور فن
      تخلیه هوای اضافی به میزان 10 الی 30 درصد پس از عبور از فیلتر هپا
      عبور 70 الی 90 درصد جریان هوا از فیلتر هپا H13/14 سقف
      
 

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 > 

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – تهران - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – خیابان صدف – پلاک 15– برج هرمزان - طبقه ششم – واحد21

کد پستی: 1998765995

تلفکس: 22083092 – 22091821 – 22092095- 22072468 - 22072446 - 22072447

ایمیل: farazkavian{a}gmail.com , farazkavian1375{a}gmail.com , info{a}farazkavian.com

کد را وارد کنید:           
TOP