جزئيات خبر


از دیگر کاربردهای دستگاه پرده هوا ممانعت از ورود حشرات می باشد

یکی از موارد استفاده دستگاه پرده هوا جلوگیری از ورود حشرات به داخل محیط می باشد

از دیگر کاربردهای دستگاه پرده هوا ممانعت از ورود حشرات می باشد

ممانعت از ورود حشرات (Insect Control)

 یکی از موارد استفاده دستگاه پرده هوا جلوگیری از ورود حشرات به داخل محیط می باشد

این دستگاه همانند دستگاه پرده هوا که از نفوذ باد طبیعی به داخل محیط جلوگیری می كرد، می باشد با این تفاوت كه این دستگاه با حداکثر سرعت کار مینماید.

پرده هوا

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 > 

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – تهران - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – خیابان صدف – پلاک 15– برج هرمزان - طبقه ششم – واحد21

کد پستی: 1998765995

تلفکس: 22083092 – 22091821 – 22092095- 22072468 - 22072446 - 22072447

ایمیل: farazkavian{a}gmail.com , farazkavian1375{a}gmail.com , info{a}farazkavian.com

کد را وارد کنید:           
TOP