شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


از دیگر کاربردهای دستگاه پرده هوا ممانعت از ورود حشرات می باشد

یکی از موارد استفاده دستگاه پرده هوا جلوگیری از ورود حشرات به داخل محیط می باشد

از دیگر کاربردهای دستگاه پرده هوا ممانعت از ورود حشرات می باشد

ممانعت از ورود حشرات (Insect Control)

 یکی از موارد استفاده دستگاه پرده هوا جلوگیری از ورود حشرات به داخل محیط می باشد

این دستگاه همانند دستگاه پرده هوا که از نفوذ باد طبیعی به داخل محیط جلوگیری می كرد، می باشد با این تفاوت كه این دستگاه با حداکثر سرعت کار مینماید.

پرده هوا

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 > 

محصولات

هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت
اتاقک توزین – نمونه برداری
مبلمان اتاق تميز
هود لامینار
میز لامینار
پرده پی وی سی
تجهیزات استیل اتاق تميز
درب اتاق تميز
سالن اتاق تميز
کانال کشی و فیلتر باکس
کف سازی
هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت