شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


جارو برقی کلین روم

مناسب برای اتاقهای تمیز کلاس 100 و 1000

استفاده از جارو برقی ها برای نظافت اتاقهای تمیز ضروری میباشد.در این جاروبرقی ها از فیلتر هپا استفاده میشود که قادر است ذرات بسیار ریز را از محیط های آزمایشگاهی جمع آوری کند.این فیلترها معمولا برای محیط هایی که دارای گرد و غبار ریز بوده  و بازگشت این ذرات به هوا پس از مکش مشکل زا میباشد، مورد استفاده قرار میگید.

قابل تبدیل بودن  اتصالات جاروبرقی به پرسنل این اجازه را میدهد تا سطوح تخت یا سطوحی مانند گوشه ها و کناره ها که دارای دسترسی دشوار هستند، به راحتی جاروب شوند. بیشتر این دستگاهها به گونه ایی طراحی شدند که برای جمع آوری مواد خشک یا خیس مناسب هستند.
این دستگاهها به دلیل داشتن فاصله میکرونی در پروانه ها  که دارای فشار بالایی هستند، قادر است کوچکترین ذرات را از محیط جمع آوری کند که با توجه به الزامات کلین روم، امری ضروریست.
ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >