شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


صرفه جویی در مصرف برق و انرژی دستگاه پرده هوا ؟

درب های باز در ساختمان ها مقدار قابل توجهی انرژی را هدر می دهند

صرفه جویی در مصرف برق و انرژی دستگاه پرده هوا ؟
 درب های باز در ساختمان ها مقدار قابل توجهی انرژی را هدر می دهند.
 نصب پرده هوا می تواند تا 90% جلوی این تلفات را بگیرد. با نصب پرده هوا در زمستان فروشگاه ها و مراکز بزرگ می توانند درهای خود را برای جذب بیشتر مشتری باز نگاه داشته بدون اینکه سرما وارد محیطشان گردد. در تابستان تمام پرده هوا بدون اتصال به المنت های گرم خاصی، هوای گرم را به بیرون می راند. این واحدها اغلب در سردخانه ها و کارخانجات مواد لبنی استفاده می شود. هنگام استفاده از پرده هوا در اتاق های سرد دستگاه باید در بخش گرمتر و به صورت کج با زاویه 15 درجه به سمت محیط گرم تر نصب گردد. این کار برای جلوگیری از خروج هوای سرد به محیط گرم و همچنین برای حفاظت از موتور دستگاه پرده هوا انجام می گیرد

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >