شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


مزایای اصلی اتاقک توزین چیست؟


     
 مزایای اصلی این اتاقکها چیست؟  
      ایجاد فشار منفی درون اتاقک جهت عدم انتشار ذرات
      امکان ایجاد سرعت خروجی از فیلترها به میزان0.3 تا 0.55 متر بر ثانیه بصورت پیوسته
      ایجاد کلاس A-GMP
      ایجاد روشنایی بالای 500 لوکس
      دارای سیستم اعلام پر شدگی هر یک از فیلترها شامل پیش فیلتر - کیسه ایی و هپا

تجهیزات سفارشی شامل چه مواردی میباشد؟  
      سیستم هوشمند جهت افزایش دور موتور نسبت به پر شدگی تدریجی فیلترها
      نمایشگر مخصوص پر شدگی کلیه فیلترها همراه با گراف
      نمایشگر مخصوص فشار منفی اتاقک
      ایجاد روشنایی بالای 500 لوکس
      مجهز به پرده PVC جهت افزایش کیفیت جریان هوای اتاقک

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >