جزئيات خبر


پرده هوا جهت سردخانه ؟

یکی از کاربردهای مهم پرده هوا برای سردخانه ها جهت جلوگیری از فرار هوای سرد میباشد

پرده هوا جهت سردخانه ؟

 یکی از کاربردهای مهم پرده هوا برای سردخانه ها جهت جلوگیری از فرار هوای سرد میباشد. دستگاه پرده هوا بر اساس نوع دسته بندی سردخانه داخل سردخانه یا بیرون آن نصب میشود بدین صورت که اگر دمای داخل سردخانه زیر صفر باشد، دستگاه پرده هوا رو به بیرون و اگر دمای سردخانه بالای صفر باشد دستگاه پرده هوا داخل سردخانه قابل نصب است.

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 > 

اطلاعات تماس

آدرس پستی: ایران – تهران - سعادت آباد – خیابان سرو غربی – خیابان صدف – پلاک 15– برج هرمزان - طبقه ششم – واحد21

کد پستی: 1998765995

تلفکس: 22083092 – 22091821 – 22092095- 22072468 - 22072446 - 22072447

ایمیل: farazkavian{a}gmail.com , farazkavian1375{a}gmail.com , info{a}farazkavian.com

کد را وارد کنید:           
TOP