شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


پرده هوا جهت سردخانه ؟

یکی از کاربردهای مهم پرده هوا برای سردخانه ها جهت جلوگیری از فرار هوای سرد میباشد

پرده هوا جهت سردخانه ؟

 یکی از کاربردهای مهم پرده هوا برای سردخانه ها جهت جلوگیری از فرار هوای سرد میباشد. دستگاه پرده هوا بر اساس نوع دسته بندی سردخانه داخل سردخانه یا بیرون آن نصب میشود بدین صورت که اگر دمای داخل سردخانه زیر صفر باشد، دستگاه پرده هوا رو به بیرون و اگر دمای سردخانه بالای صفر باشد دستگاه پرده هوا داخل سردخانه قابل نصب است.

ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 > 

محصولات

هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت
اتاقک توزین – نمونه برداری
مبلمان اتاق تميز
هود لامینار
میز لامینار
پرده پی وی سی
تجهیزات استیل اتاق تميز
درب اتاق تميز
سالن اتاق تميز
کانال کشی و فیلتر باکس
کف سازی
هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت