شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


چیلر تراکمی شرکت فرازکاویان

چیلر تراکمی 30 تن تبرید با کمپرسور بسته اسکرال و کندانسور هوایی


چیلر تراکمی 30 تن تبرید با کمپرسور بسته اسکرال و کندانسور هوایی ساخت شرکت فرازکاویانساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 > 

محصولات

هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت
اتاقک توزین – نمونه برداری
مبلمان اتاق تميز
هود لامینار
میز لامینار
پرده پی وی سی
تجهیزات استیل اتاق تميز
درب اتاق تميز
سالن اتاق تميز
کانال کشی و فیلتر باکس
کف سازی
هواساز اتاق تميز
روشنایی اتاق تميز
سیستم های الکترونیکی اتاق تميز
پس باکس
دوش هوا اتاق تميز
فن فیلتر یونیت