شماره تماس: 22072447

جزئيات خبر


کارآفرین برتر استان تهران
بدینوسیله به استحضار مردم شریف ایران و همراهان همیشگی فرازکاویان میرساند که جناب آقای مهندس سید طهمورث افضلی، مدیر عامل شرکت فرازکاویان به عنوان کارآفرین برتر استان تهران انتخاب شدند.
این شادباش را به ایشان و تمامی همراهان فرازکاویان تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
ساير اخبار


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 >